Bảng giá dịch vụ giảm béo công nghệ 3D Lipo tại TMV Đông Á

Ngày 5/4/2014, Thẩm mỹ viện Đông Á đã nhận chuyển giao và áp dụng độc quyền công nghệ giảm mỡ 3D Lipo từ Hoa Kỳ, mang đên giải pháp giảm mỡ hoàn hảo cho chị em phụ nữ Việt. Tham khảo bảng giá dịch vụ ở dưới: Bảng giá dịch vụ giảm béo công nghệ […]

Ngày 5/4/2014, Thẩm mỹ viện Đông Á đã nhận chuyển giao và áp dụng độc quyền công nghệ giảm mỡ 3D Lipo từ Hoa Kỳ, mang đên giải pháp giảm mỡ hoàn hảo cho chị em phụ nữ Việt. Tham khảo bảng giá dịch vụ ở dưới:

Bảng giá dịch vụ giảm béo công nghệ 3D Lipo tại TMV Đông Á

Tên dịch vụ
Chi phí (Triệu đồng)
BS Việt Nam
Chi phí (Triệu đồng)
BS Hoa Kỳ
Giảm mỡ vùng eo 20 – 25 30 – 35
Giảm mỡ bụng (bụng Trên + Bụng dưới) 40 – 45 60 – 65
Giảm mỡ bụng toàn thể (Bụng trên + Bụng dưới + Eo) 50 – 55 70 – 75
Giảm mỡ vùng đùi 55 – 60 70 – 80
Giảm mỡ bắp chân 30 – 35 40 – 45
Giảm mỡ bắp tay 20 – 25 30 – 35
Giảm mỡ cằm 20 – 25 30 – 35
Giảm mỡ vai 20 – 25 30 – 35

Hoặc đăng ký tư vấn tại đây>>